Het broedseizoen van de meeuwen is aan de gang. Meeuwenoverlast kan nu toenemen, omdat de meeuwen hun nesten proberen te beschermen en extra voedsel zoeken. De gemeente voort nu een voorlichtingscampagne om mensen er op te wijzen de meeuwen niet te voeren en geen etensresten achter te laten. 

De gemeente zelf zorgt ook dat overlast van meeuwen zoveel mogelijk beperkt wordt door het schoonhouden van de stad en het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. Die in de binnenstad en Spoorbuurt zijn inmiddels allemaal geplaatst.

Samen met gemeenten Haarlem en Leiden was Alkmaar in het bezit van een langlopende ontheffing om eieren van meeuwen te behandelen, maar de Rechtbank in Amsterdam heeft deze ontheffing echter op 14 april vernietigd, nadat de Faunabescherming en de Vogelwerkgroep Alkmaar bezwaar maakten. De drie gemeenten zijn inmiddels in hoger beroep gegaan. Het Ministerie steunt de gemeenten hierin, want de ontheffing maakte ondezoek mogelijk naar hoe overlast van meeuwn zo effectief mogelijk tegen te gaan.

Meer informatie en tips op Alkmaar.nl/meeuwen.

Pin It
Bekeken: 3318x