Alkmaar, 22 september 2011. Bij wijze van proef mogen tussen 1 oktober 2011 en 1 februari 2013 taxi's over de busbaan van de Kanaalkade rijden. De chauffeurs moeten er wel een persoonlijke ontheffing voor aanvragen en die is verbonden aan de chauffeurspas en daarmee dus strikt persoonlijk. De ontheffingsregeling is nodig om de proef mogelijk te maken en regels te stellen en te kunnen handhaven voor het gebruik van de busbaan door taxi's. Om de taxichauffeurs tegemoet te komen is de ontheffing tijdens de proef gratis.

In januari werd door de gemeenteraad een motie ingediend om taxi's toe te staan op de busbaan van de Kanaalkade. Het verkeersbesluit uit 2009 is daar voor aangepast. Zowel de provincie Noord-Holland als Connexxion heeft hier bezwaar tegen aangetekend vanwege zorgen over de veiligheid van passagiers en de garantie voor "vrije ongehinderde doorstroom van het openbaar vervoer". De gemeente Alkmaar heeft voor het Bus-On-Line project subsidie ontvangen van de provincie om een betere doorstroom van het openbaar vervoer te kunnen realiseren. De provincie denkt dat de taxi's de doorstroom op de busbaan zal worden beperkt. Zij stelt daarom de eis dat Alkmaar garant staat voor eventuele vertragingen als gevolg van taxi's op de busbaan. In Amsterdam en Haarlem wordt al gebruik gemaakt van een dergelijke ontheffingsregeling en zijn er geen problemen opgetreden.

Pin It