Guido van den Boorn, de ‘puinruimer’ van Alkmaar, heeft in zijn conceptrapport geschreven dat de wethouders in de periode 2013-2014 te weinig oog hebben gehad voor de ambtelijke organisatie. Het conceptrapport is in handen van het NHD. 

Van den Boorn werd in mei aangesteld om orde op zaken te stellen na het aan het licht komen van het structurele tekort op de begrotingvan de gemeente. Twee jaar geleden had hij al de leiding over de ambtelijke reorganisatie binnen de gemeente Alkmaar, waarbij honderden banen vervielen.

Volgens Van den Boorn realiseerde het college zich destijds te weinig dat de ambtelijke organisatie teveel te doen kreeg in verhouding tot het aantal ambtenaren. Ook zou er te weinig overleg zijn geweest tussen college en ambtelijke top. Zeker in de verkiezingstijd hield het college zich vooral met zichzelf bezig.

Ook merkt Van den Boorn op dat de bedrijfsvoering van de gemeente tekort is geschoten, een standpunt wat de in mei afgetreden wethouder financiën Peter de Baat al uitdroeg. Ondanks herhaaldelijk aandringen van de oppositiepartijen hebben de raadsleden het rapport overigens nog niet gekregen. 

Pin It
Bekeken: 4028x