Alkmaar, 21 maart 2012. Nog niet aankomend jaar, maar in 2014 moet Alkmaar voor een groot deel verlost zijn van de schreeuwende grijs-witte vliegende plaaggeesten die smullen van de weggegooide patat en de kazen op het Waagplein. De gemeente wil met een ministeriële ontheffing op zak het komende jaar gebruiken om 'harde maatregelen' tegen de meeuwen in te zetten. Dat blijft vanwege de beschermde status van de vogels beperkt, maar er wordt onder andere gedacht aan het inzetten van valken om ze af te schrikken en het vervangen van de echte eieren door nepeieren om de aantallen in te perken. Die laatste maatregel heeft al eerder tot discussie met de Vogelwerkgroep geleid.

Inmiddels zijn ook al de nodige maatregelen genomen zoals het plaatsen van ondergrondse containers, extra controle op illegaal of het te vroeg aan de straat zetten van afval en het inzetten van drie speciale 'anti-meeuwen-megafoons'. Bovendien zijn er op het stadskantoor speciale vuilniszakken te koop waar meeuwen niet doorheen kunnen pikken en die een verondersteld afschrikwekkende gele kleur hebben. Al die maatregelen moeten er samen met de voorgenomen 'harde maatregelen' voor gaan zorgen dat de meeuwenpoverlast drastisch ingeperkt wordt. Punt van aandacht is nog wel het gedrag van de mensen: die zouden moeten stoppen met het voeren van de meeuwen, en om ze daar bewust van te maken zal onderstaande poster ingezet worden.


 

Pin It