Alkmaar, 21 maart 2012. Morgen gaan de werknemers van Werk Voorziening Noord-Kennemerland naar Den Haag. Van de 1000 banen bij WNK staan er door de voorgenomen bezuinigingen 650 op de tocht. Het kabinet  wil besparen door meer mensen met een 'werkbeperking' naar een gewone baan door te laten stromen, en om dat te bereiken worden de sociale werkvoorziening, de bijstand en de Wajong, de uitkering voor jonggehandicapten, allemaal ondergebracht in de wet Werken naar Vermogen. De werknemers van WNK zijn bang dat de meeste werkgevers niet bereid zijn om rekening te houden met hun beperkingen of behoeften. Het resultaat zal in dat geval zijn dat ze thuis komen te zitten.

Pin It