Woensdag 20 juli 2016 om 11.00 uur heeft de heer Rijvordt uit handen van loco-burgemeester Anjo van de Ven een ere-insigne in goud van de stad Alkmaar uitgereikt gekregen. Hij kreeg de onderscheiding als blijk van waardering voor zijn langdurige vrijwillige inzet als beheerder van de Robonspoldermolen.

De heer Rijvordt is in 1975 de beheerder geworden van de Robonspoldermolen.Men stelde voorwaarden om de molen te heren zoals: zoals de molenaar is onbezoldigd, de molenaar is verplicht de grootste zorg voor de molen te betrachten en dient zelf het klein onderhoud aan de molen te onderhouden. Vroeger had de molen de functie om het waterpeil goed te houden. Nu heeft de molen een monumentale functie.

De heer Rijvordt heeft het beheer nu 40 jaar in handen en hij legt zijn hele hart en ziel erin. Op de oorkonde die hoort bij de ere-insigne staat vermeld: “als blijk van waardering voor zijn langdurige vrijwillige inzet als beheerder van de Robonspoldermolen”.

Pin It