Provincie Noord-Holland houdt interbestuurlijk toezicht op gemeenten wat betreft verlening van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH). Op 15 april heeft gemeente Alkmaar de bevindingen over het jaar 2019 schriftelijk toegestuurd gekregen. Het beleid en de uitvoering van de VTH-taken werd als "redelijk adequaat" bestempeld.

Het Alkmaarse college stelde op 17 december de VTH-beleidsnota 2019-2020 en het Uitvoeringsprogramma 2019 op. De provincie heeft beide documenten bestudeerd en was redelijk tevreden. Daarmee komt Alkmaar er beter vanaf dan Heerhugowaard, dat als verdict 'niet adequaat' kreeg. Voor de toekomst gaf de provincie enkele verbeterpunten.

Gemeente Alkmaar zal de verbeterpunten nader bestuderen en waar mogelijk meenemen in het nieuwe VTH-beleid. "Het is daarnaast ook nog steeds zeer wenselijk de uitkomsten van het externe onderzoek naar de toedracht van het instorten van een deel van het dak van het AZ-stadion mee te nemen, omdat daarin ook het vergunningen- en toezichtproces is onderzocht", aldus het college in de raadsmemo. "Aanbevelingen die betrekking hebben op deze processen moeten een plaats hebben in de VTH-stukken."

Naar verwachting komen de bevindingen van het externe onderzoek dit najaar beschikbaar, op tijd voor verwerking in het nieuwe beleid.
Pin It