De komst van 500 appartementen in het gebied tussen Pettemer- en Zijperstraat maakt het voortbestaan van de Kringloopboulevard aan de Zijperstraat onzeker. Er zijn vier kringloopzaken bij elkaar gevestigd, en alle vier menen dat ze elkaar versterken door naast elkaar de klanten te trekken. Wethouder Konijn rekent erop dat de vier kringloopwinkels veel hogere huursommen zullen moeten betalen als ze na de nieuwbouw op dezelfde plek willen terugkeren in de commerciële ruimtes.

Komend jaar wordt aan het nieuwe bestemmingsplan gewerkt. De bouw van de woningen met een flinke plint met winkels op de begane grond kan dan mogelijk in 2025 starten.

Drie van de vier kringloopwinkels huren de loodsen nu van de gemeente. Kringloopwinkel Kook betaalt daarvoor zelfs geen huur, maar een gebruiksvergoeding. De stichting besteedt zijn inkomsten aan kleine hulpprojecten in de Derde Wereld. De andere twee zeggen een normale markthuur te betalen.

Rataplan heeft recent zijn pand kunnen kopen en is minder afhankelijk van de gemeente. Wethouder Konijn wil zich niet inspannen om voor de kringloopwinkels maatschappelijke tarieven voor elkaar te krijgen en te bevorderen dat de vier weer een kringloopboulevard kunnen vormen in de nieuwbouw. Die gaat ervan uit dat de projectontwikkelaar straks commerciële tarieven wil rekenen voor alle winkelruimtes. In de commissie Ruimte van donderdagavond hadden verschillende partijen kritiek op de opstelling van de wethouder.

"Ga praten met de projectontwikkelaars”, sprak CDA-raadslid Gosse Postma tegen wethouder Konijn: ".Geld is niet altijd leidend voor ontwikkelaars. Er zijn er ook die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen.” Konijn verzette zich daar echter tegen. "Wij gaan uit van het ’ontwikkelbeeld’ voor dat gedeelte van Overstad, het Zijperkwartier. Dat doen de ontwikkelaars natuurlijk ook. Dat ontwikkelbeeld hebt u als raad bovendien zelf vastgesteld. En zo voeren wij het uit.” OPA-raadslid Anjo van de Ven wist daar wel wat op af te dingen: "Nergens staat dat je daar commerciële prijzen moet vragen".

De wethouder was echter niet te vermurwen. Daardoor is er een goede kans dat de vier kringloopwinkels niet samen terugkeren aan de Zijperstraat als de nieuwbouw klaar is. Sommige zijn al op zoek geweest naar andere bedrijfsruimte elders in Alkmaar, maar er heerst geen optimisme over de mogelijkheden om elders weer een boulevard van kringloopwinkels met elkaar te vormen.
Pin It
Bekeken: 1679x