Tijdens de jaarwisseling staat de veiligheid van politiemensen en andere hulpverleners voorop, gevolgd door de veiligheid van de burgers. In de derde plaats zal de politie optreden tegen excessieve overtredingen van de coronaregels en het vuurwerkverbod. Dat meldt Willem Woelders, die de jaarwisseling voor de politie voorbereidt.

"Het is heel simpel. Als hulpverleners niet veilig hun werk kunnen doen, kunnen ze ook burgers niet helpen", stelt Woelders. "Laten we met z’n allen ervoor zorgen dat oud en nieuw een feest blijft. Blijf met je handen van de hulpverleners af. Ze zijn er voor de samenleving. En leef het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen na."

Vuurwerk afsteken is dit jaar verboden. Alleen vuurwerk uit de categorie F1, ook wel kindervuurwerk genoemd, is toegestaan. Handhaven van het vuurwerkverbod wordt een flinke uitdaging, verwacht Woelders. "De politie heeft de handen vol aan het veilig en feestelijk laten verlopen van de jaarwisseling. Dat zal ook dit jaar het geval zijn. Dit jaar vindt de jaarwisseling echter plaats in een context van maatschappelijke onrust, recente rellen en frustratie onder burgers met het coronabeleid."

Het vuurwerkverbod moet helpen om tijdens de jaarwisseling groepsvorming buiten zo veel mogelijk te voorkomen en daarmee het risico op verspreiding van het virus te verkleinen, stelt Woelders. Ook zorgt het verbod voor een verminderde druk op de zorg. "Er is dit jaar vuurwerk in omloop dat de kracht van explosieven heeft, die heel veel schade aan kan richten, zowel fysiek als materieel." (foto: politie / Peter Monteny)
Pin It