Gemeente Alkmaar heeft voor ruim 9,1 miljoen euro aan grond gekocht op bedrijventerrein Boekelermeer Zuid. De 'strategische aankoop' van het deelgebied Romp Zuidoost is gedaan door het college, dat een mandaat hiervoor heeft, maar het vraagt formeel nog toestemming van de gemeenteraad. Daarbij wordt meteen voorgesteld om het strategisch aankoopkrediet weer aan te vullen tot 15 miljoen euro.

De grondeigenaar weigerde jaren om percelen te verkopen en dat zorgde voor stagnatie in de ontwikkeling van de Boekelermeer Zuid. Eind 2021 kwam er dan toch een voorlopige deal over 11,7 hectare grond in Zuid, maar begin dit jaar trok de vastgoedontwikkelaar zich toch maar terug vanwege de elektriciteitsnood. De gemeente sprong in de bres en stelde de ontwikkelaar voor om de grond na de aankoop direct over te nemen.

Het bedrijventerrein is populair en voor echt grote bedrijven is al geen plek meer. Nu heeft de gemeente regie over de aanleg van de hoofdinfrastructuur en de verkoop van de bedrijfskavels in Zuid. Dat is vooral interessant voor Romp Zuidoost, waar zich bedrijven in milieucategorie 4 mogen vestigen (cat. 6 is het meest vervuilend). Dat biedt opties voor bedrijven die de gemeente graag uit de Kanaalzone weg wil hebben. Er liggen voor deze zone immers ambitieuze (woning-) bouwplannen.

Gemeente Alkmaar had zo'n 29 hectare aan bedrijfskavels te koop staan. Daar is nu 7 à 8 hectare bij gekomen, aangezien een deel van die 11,7 hectare nodig is voor wegen, groen, sloten en dergelijke. De prijs van 9,125 miljoen euro is overigens exclusief kosten koper.
Pin It
Bekeken: 7095x