Maandag werd de raadsvergadering van vorige week voortgezet, met onder andere op de agenda het miljoenencontract met HVC. De bewogen vergadering was afgebroken nadat wethouder Nicole Mulder toezegde raadsvragen VVD-raadslid Pieter Dijkman over het energiecontract voor maandagmiddag te beantwoorden (zie hieronder in kader). De sfeer was er ondertussen niet beter op geworden, en dat werd onderstreept door een VVD-motie van treurnis. De motie werd gesteund door de voltallige oppositie.

De antwoorden en een aanvullende memo naar aanleiding van schriftelijke vragen van VVD-raadslid en oud-wethouder Pieter Dijkman gooiden maandag nog eens olie op het vuur. De tarieven bleken voor 2023 al vast te staan, uit vrees voor nog hogere energieprijzen. Verder stelde het college dat het budgetrecht van de raad niet is geschonden. Dit recht zou niet van toepassing zijn op privaatrechtelijke handelingen, en deze zouden voorheen ook op ambtelijk niveau besloten zijn. Bovendien betreft het de begroting 2023 en die binnenkort wordt aangeboden(!). Verder vond het college de kostenstijging niet 'ingrijpend' genoeg om de raad alert op te maken. Het gaat volgens het college om rond de 1 procent op een begroting van 460 miljoen.

VVD-fractievoorzitter Van der Rhee vroeg wethouder Nicole Mulder maandag of het college in het vervolg anders zou handelen, en of de gemeente nog onder het energiecontract uit kan komen. Wethouder Mulder meende echter dat het college juist heeft gehandeld en dat het energiecontract wel opengebroken kan worden, maar niet zonder consequenties. Ze vond SPA-fractievoorzitter Arie Epskamp aan haar kant. Volgens Epskamp schrijft de wet inderdaad niet meer voor dat gemeenteraden betrokken moeten zijn bij besluiten over privaatrechtelijke handelingen. De Tweede Kamer heeft wel  een wijzigingsvoorstel gedaan om het betreffende wetsartikel te 'repareren'.

Juridisch lijkt het college dus inderdaad niet de mist in te zijn gegaan, maar oppositiepartijen waren evengoed ontstemd dat de raad niet betrokken was bij de besluitvorming over het miljoenencontract. Symbolisch werd een motie van treurnis ingebracht, die door de coalitie werd weggestemd. Ook een motie ter ontbinding van het energiecontract haalde het met 20 tegen 16 niet.

Overigens daalde het commerciële tarief voor elektriciteit sinds eind augustus, toen het aanbod van de HVC verliep, van 350 euro naar 164 euro per Kilowatt/uur.

 

Wat gebeurde er donderdag? VVD-fractievoorzitter John van der Rhee kaartte de vragen van oud-wethouder financiën Pieter Dijkman over het nieuwe energiecontract aan vanwege de urgentie. Volgens beiden moeten bedragen vanaf 50.000 euro namelijk worden geaccordeerd door de raad. Het nieuwe driejarige contract kost alleen het komende jaar ongeveer 10,5 miljoen extra. Voor de jaren daarna zijn de tarieven nog niet duidelijk. Wethouder Nicole Mulder wilde donderdag echter niet vooruitlopen op schriftelijke antwoorden en weigerde daarom de 'fatale datum' (deadline, red.) te noemen.
 
Ze vertelde wel dat het college het besluit iets kon uitstellen. Van der Rhee was op zijn beurt niet blij dat de raad niet was geïnformeerd over verschuiving van de deadline. Ook na druk vanuit OPA en SPA bleef de wethouder concrete antwoorden ontwijken. Het was daardoor niet duidelijk dat het contract al is ondertekend, en dat alleen de wijze van tariefbepaling en de tarieven zelf nog bepaald kunnen worden.

Pin It
Bekeken: 1290x