Het integriteitsonderzoek naar Victor Kloos heeft uitgewezen dat Kloos zich niet schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling. Hij trad op 15 april af als voorzitter van de Stichting Top Actief. Dit was naar aanleiding van de bewering van de Seniorenpartij dat er door zijn dubbelfunctie als wethouder en voorzitter sprake was van belangenverstrengeling.

Marcel Pfeijffer, hoogleraar forensische accountancy, leidde het onderzoek. Het onderzoek was vooral gericht op de relatie van Kloos met zijn ex-vriendin Renee Rademacher. Rademacher’s eenmanszaak had namelijk hetzelfde adres als de stichting Top Actief.

Haar bedrijf voerde tussen 2013 en 2015 zes projecten uit voor de gemeente Alkmaar en bracht daar 132.811 euro voor in rekening.

Het onderzoek van Pfeijffer wijst uit dat Kloos Rademacher niet te veel opdrachten heeft laten doen en dat de rekeningen die zij stuurde binnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente vallen.

Pheijffers voornaamste conclusie was dat er strengere eisen moeten gesteld worden aan nevenfuncties.

Pin It
Bekeken: 4711x