De SP Alkmaar is op haar lokale website een meldpunt gestart waar inwoners van de gemeente Alkmaar hun persoonlijke ervaringen kunnen melden over de drie decentralisaties (jeugdzorg, WMO en Participatiewet) die per 1 januari zijn ingegaan. Zo hoopt de SP een beeld te krijgen over hoe dit in de praktijk uitpakt.

De SP Alkmaar hoort graag van burgers uit de gemeente Alkmaar waar zij zoal tegen aan lopen. De lokale SP's bundelen meldingen bundelen om ze aan te bieden aan Tweede Kamerlid Renske Leijten. Zij houdt zich als kamerlid van de SP voornamelijk bezig met de zorg.

Kamerlid Leijten zal vervolgens met mogelijke klachten en misstanden over deze decentralisaties uit het hele land aan de slag gaan. Dit zou onder andere kunnen inhouden dat er Kamervragen gesteld worden naar aanleiding van meldingen van Alkmaarders.

Op Alkmaar.sp.nl staat een invulformulier onder het kopje ‘Meldpunt Decentralisaties Alkmaar’. De SP Alkmaar stelt iedere melding zeer op prijs, het is daarna aan de landelijke SP om deze melding te beoordelen en al dan niet te gebruiken in de Tweede Kamer.

Pin It