Alkmaar Centraal


De Werkgroep Aardgasvrij werkt sinds december aan een Warmtevisie, waarvan het concept begin 2019 klaar moet liggen voor de Alkmaarse gemeenteraad. In het plan wordt meegenomen dat veel gasleidingen op niet al te lange termijn aan het einde van hun levensduur zijn. En dat alternatieven wellicht beter zijn, zoals verdere uitbreiding van het HVC-warmtenet. De visie heeft inmiddels een budget van 200.000 euro gekregen. 

Voor de Warmtevisie voeren de werkgroep en de gemeente overleg met wooncorporaties, Liander, HVC en Stadswerk072 over uitgangspunten, selectiecriteria en buurten waar innovatie of uitbreiding van het warmtenet kansrijk zijn. Wethouder Jan Nagengast sprak in 2017, na ondertekening van de Green Deal Aardgasvrije Wijken, van een lastige opgave omdat er zoveel verschillende belanghebbende partijen bij betrokken moeten worden. 

Eén uitdaging is om eventuele aanpassingen af te stemmen met bestaande planningen. Dan scheelt extra kosten. Doorgaans worden gasleidingen vervangen als de grond toch al open moet voor werk aan het riool, leidingen of bekabeling.

Dat de verouderde leidingen eens uit de grond moeten is duidelijk, maar gezien de grootschalige transitie naar aardgasloze woningen en bedrijfspanden die Nederland en ook de regio voor ogen heeft, is de vraag wat er voor in de plaats moet komen. Nagengast sprak destijds over vraagstukken als: "Hoe gaan we verwarmen, waar liggen de meeste kansen, welke technologieën kunnen we gebruiken en wat zijn de investeringsmogelijkheden die hierin worden opgenomen."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl