Alkmaar Centraal


Gekrijs, vervuiling door poep en agressief gedrag. Meeuwen vinden het maar prettig wonen in Alkmaar. Zeker nu het broedseizoen volgende week begint strijken ze massaal neer binnen de stadsgrenzen. Gemeente Alkmaar doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de stad minder aantrekkelijk wordt voor deze vogels.

Als één van de weinige steden heeft Alkmaar ontheffing om meeuwenoverlast aan te pakken en wordt jaarlijks op het gemeentehuis de balans opgemaakt.

Steeds meer Alkmaarders maken melding van meeuwenoverlast, door onder andere voorlichting en het meldpunt voor meeuwenoverlast. In 2018 kwamen bij de gemeente in totaal 203 meldingen binnen, waarvan 120 tijdens het broedseizoen (dat loopt van 15 april tot 1 juni). De meeste meldingen gingen over broednesten op daken.

De meeste meldingen kwamen uit De Hoef (22) en de Binnenstad West (20). Uit de Bergermeer kwamen vorig jaar slechts 6 meldingen, maar werden verreweg de meeste nesten behandeld (29). Dit kwam omdat op daken meerdere nesten tegelijk werden aangetroffen. De eieren werden ingesmeerd met plantaardige olie zodat deze niet uitkomen.

Zodra de beesten broeden vertonen ze agressief gedrag, worden ze luidruchtiger en zodra de eieren uitkomen vertonen ze meer (schijn)aanvallen. Dit komt het meeste voor in de periode van eind mei tot en met half juli.

Op de kaasmarkt wordt de overlast bestreden met een Bio-akoestische installatie. Deze Scarecrow wordt ook ingezet op de gemeentewerf, maar het effect van deze geluidsinstallaties valt nog niet te meten. De installatie van penwering en netwering op gemeentelijke gebouwen blijkt een goede maatregel om meeuwennesten te voorkomen, concludeert de gemeente in het jaarrapport.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl