Alkmaar Centraal


Naar aanleiding van vragen door CDA-fractievoorzitter Iris Zeijlemaker, heeft het college bevestigd het een wijs besluit te vinden om inwoners van Alkmaar op een actieve manier te gaan informeren over de erfpacht waarmee zij te maken hebben. In totaal staan er zo'n 9000 huizen op erfpachtgrond, welke gehuurd wordt van de gemeente.

Huiseigenaren betalen hiervoor een canon, een soort huur, aan de gemeente. Sinds 2007 hebben woningbezitters de mogelijkheid die grond te kopen van de gemeente. Hoeveel de grond gaat kosten hangt af van diens marktwaarde. Aangezien de huizenprijzen nu zeer hoog zijn, betekent dit ook dat de grond meer waard is dan jaren geleden. Met als gevolg dat degenen die nu de grond willen kopen, hierdoor maandelijks flink omhoog gaan in hun woonlasten.

De gemeente geeft op haar website veel informatie over erfpacht, maar volgens Zeijlemaker doet de gemeente er goed aan om inwoners die met erfpacht te maken hebben, op een actieve manier voor te lichten. Alle mensen die een huis hebben dat op gehuurde grond staat, zullen voor het eind van dit jaar een brief van de gemeente ontvangen met meer informatie over hun erfpachtsituatie.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl