De SP heeft weer een actieve afdeling in de gemeente Alkmaar. De wederopbouw van de afdeling is zo ver gevorderd, dat van het partijbureau in Oss toestemming is verkregen om in 2022 weer mee te doen aan de raadsverkiezingen. De 54-jarige Rigo Wijdoogen uit de Alkmaarse Vogelbuurt is door de ledenvergadering gekozen tot lijsttrekker. Op plek 2 tot en met 5 staan de Alkmaarders Andre Bermon, Jeroen van der Loo, Roxanne Borgman en Menderes Caner.

Rigo Wijdoogen is trots op de betrokkenheid van een grote groep leden in Alkmaar. "We hebben in Alkmaar ongeveer 260 SP-leden, en een grote groep is actief in vier werkgroepen. In september kwamen er tientallen kaderleden af een bijeenkomst in de wijkboerderij Oosterhout. Een goede opkomst was er ook tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 november. Daar is door de leden enthousiast met de kieslijst ingestemd."

De Alkmaarse afdeling van de SP kende in Alkmaar roerige tijden. In 2010 haalde SP een goede verkiezingsuitslag en kwam met drie fractieleden in de gemeenteraad. In 2011 trad de SP met wethouder Mirjam Hamberg toe tot het college van burgemeester en wethouders. In 2015 werd zij zelfs ereburger van de stad. De raadsperiode kreeg een zwart randje, toen de gemeente aangifte deed van verduistering van fractiegelden. Van bijna 16.000 euro viel niet te verantwoorden hoe dit was besteed. Uiteindelijk werd het raadslid Marianne Dekker door de rechter veroordeeld omdat ze het geld privé had besteed. Het was voor het landelijke partijkantoor reden om de SP uit de gemeentepolitiek terug te trekken en de afdeling met nieuwe mensen opnieuw op te bouwen. Zes jaar later is de tijd rijp voor een terugkeer op de kieslijsten voor de gemeenteraad. Wijdoogen daarover: “We hebben de afdeling weer heel zorgvuldig samen weten te stellen en weer op de rit gekregen." Hij hoopt op twee a drie zetels in de gemeenteraad bij de volgende verkiezingen.

Volgens Wijdoogen staat de opbouw van de SP in Alkmaar los van Emile Roemer, die bijna een jaar waarnemend burgemeester was in de gemeente en in korte tijd veel sympathie wist te winnen binnen en buiten de gemeenteraad. "We merken wel dat Emile Roemer veel charisma heeft. Maar de positieve ontwikkelingen in de afdeling waren er al voordat Emile naar Alkmaar kwam."

Als het lukt om weer in de gemeenteraad of zelfs in het college terug te keren, dan zal de SP zich sterk richten op woningbouw en armoedebestrijding: “Wij zien de armoede stijgen onder onze bewoners en deze Alkmaarders kunnen maar slecht de weg vinden bij de instanties voor hulp, dit moet anders”. Bij woningbouw denkt de SP vooral aan meer sociale huur- en koopwoningen. ”Alleenstaande werkende ouders trekken nu soms van kennis naar kennis om met hun kinderen opgevangen te worden voor een paar maanden in een kamertje omdat ze geen huisvesting kunnen krijgen. Wonen is niet alleen een basisbehoefte maar ook een recht,” stelt Wijdoogen.
Pin It