De westzijde van de Laat in Alkmaar wordt volgend jaar heringericht tot een voetgangerszone met een rechte groenstrook, zoals de ondernemers en bewoners het graag willen. Een onderzoeksrapport van Adviesbureau RHDHV wijst uit dat een fietsverbod tijdens 'kernwinkeltijden' - op normale dagen van 11:00 tot 17:00 uur - geen overbelasting oplevert op de Oudegracht en andere alternatieve fietsroutes.

Adviesbureau RHDHV heeft van augustus tot en met november onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van de afsluiting van de Laat-west tussen 11:00 en 17:00 uur. Door de winkelstraat rijden in die periode dagelijks zo'n 1.600 fietsers en die heeft het bureau verdeeld over de alternatieve routes. Zo wordt geschat dat de helft de Oudegracht zal nemen, wat het totaal daar op 1.400 zal brengen. Het bureau concludeert dat de alternatieve routes de extra "fietsintensiteiten" aankunnen.

Wel zullen er waarschijnlijk aanpassingen moeten worden gedaan voor een veilige doorstroming. Geadviseerd wordt om als eerste de Oudegracht aan te pakken en meteen te kijken of de straat een prettiger woon- en verblijfsgebied kan worden. Voor het gevoel van de bewoners komt verkeer nog wel eens dicht voor de deur langs. Hierover zal de gemeente met hen in gesprek gaan.

De Kanaalkade kan sowieso een stuk beter en veiliger, vindt RHDHV, niet alleen voor fietsers. Een vertegenwoordiger van de Nieuwlandersingel heeft aangegeven het extra fietsverkeer te verwelkomen, omdat dit automobilisten zal dwingen rustiger te rijden. Een aantal snelheidsremmende maatregelen zou dit moeten verzekeren.

De herinrichting van de Laat zelf, die zo'n 3 miljoen euro gaat kosten, zal in januari beginnen en moet in het najaar zijn voltooid.

GroenLinks heeft het college vragen gesteld, die vanavond ter sprake komen. De fractie wil las dat de alternatieve routes pas in 2024 of 2025 aangepast zullen zijn en wil graag eerder actie, liefst voordat de Laat-west voor fietsers wordt afgesloten. Voor de Kanaalkade vraagt GroenLinks, omdat deze al gebrekkige veiligheid heeft voor fietsers, snelle aanpassing.
Pin It